zvláštní poděkování
Volný.cz

SOUTĚŽ - detail

Soutěž s Městským divadlem Brno

Z inscenace Máj

platnost:

od 12.4.2004 do 30.4.2004


Městské divadlo Brno v popředí

Městské divadlo Brno představuje v rámci současného divadelního dění v České republice jednu z nejprogresivnějších uměleckých institucí s programovým zaměřením na činoherní a muzikálovou divadelní produkci. Je téměř jediným stálým divadlem v České republice, které se systematicky věnuje soudobému hudebnímu divadlu. Navazuje přitom na dlouholetou vlastní tradici uvádění hudebních inscenací původních i děl převzatých. V křehké symbióze s produkcí čistě činoherní se vypracoval umělecký soubor do neběžné úrovně – schopnosti taneční a pěvecké, herecká autenticita a přesvědčivost – to ve spojení s výraznou osobitostí herců vytváří mimořádně kvalitní interpretační základnu uměleckého souboru, který Brnu dnes závidí leckde v Evropě.


Brnu přibude soudobá hudební scéna

Hudební scéna exteriér

Právě před třemi roky byl v brněnském Městském divadle položen základní kámen Soudobé hudební scény. Začalo se stavět ze sdružených prostředků státního rozpočtu a prostředků Města Brna. Za výstavbou nové kulturní instituce stály dva důvody: Brnu chybí dle urbanistické studie o několik tisíc divadelních míst víc, než nabízí každý večer svým občanům dnes, a fakt, že moravské metropoli schází velké hudební divadlo s odpovídajícími dispozicemi.
Budoucí hudební scéna, vznikající ve vnitrobloku ulice Lidická a Tř. kpt Jaroše, se má svou úrovní stát divadlem třetího tisíciletí. Studii a prováděcí projekty zpracovala architektonická společnost 1. Černopolní, která úzce spolupracovala s předními scénografy a při řešení vycházela z poznatků moderních divadelních budov v rámci celé Evropy. Má vzniknout scéna, jež se svým řešením stane jedinečnou stavbou nadregionálního významu. Scéna, která s maximální vybaveností, vysokou profesionalitou a konkurenceschopností podstatně posílí kulturní pozici města Brna.


Muzikál Vlasy otevře hudební scénu v Brně

Hudební scéna interiér

V červenci roku 2004 bude zahájen zkušební provoz tak, aby začátkem října mohla být budova slavnostně zpřístupněna veřejnosti. První premiérou nové Hudební scény Městského divadla Brno, která počítá s kapacitou cca sedm set míst, se má stát muzikál Vlasy podle filmového scénáře Miloše Formana.
Dnes již kultovní dílo amerického hudebního divadla, muzikál Hair (Vlasy) , jehož broadwayská premiéra se konala v roce 1968, zahájil řadu tzv. rockových muzikálů. Ve své době přinesli Hair, vyprávějící o komunitě dlouhovlasých květinových dětí „hippies“, na jeviště řadu závažných témat, jako byla zcela nezávislá svoboda, drogy, volná láska či protiválečný protest. Právě tímto kultovním dílem světového hudebního divadla podle Formanova scénáře otevře Městské divadlo Brno svou novou hudební scénu 2. října 2004.
V budoucnosti se počítá s uváděním inscenací především hudebního charakteru (muzikál, opereta), ale nevylučují se ani realizace mimořádných projektů činoherních. Přitom budova Městského divadla Brno, jakou znají diváci dnes, zůstane samozřejmě zachována a nepřestane sloužit svému účelu.

SOUTĚŽE - přehled

Právě probíhající soutěže

Litujeme, ale právě neprobíhá žádná soutěž.

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data konání

 

duben 2004

Z inscenace Marie Stuartovna

od 1.4.2004 do 22.4.2004
Soutěž s Městským divadlem Zlín

Z inscenace Máj

od 12.4.2004 do 30.4.2004
Soutěž s Městským divadlem Brno

Z inscenace Tatínku...

od 23.4.2004 do 9.5.2004
Soutěž s festivalem Zlomvaz 2004

 

reklama