zvláštní poděkování
Volný.cz

Víra na obrazovce

Život Mistra Kchunga

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Život Mistra Kchunga
Životní cesty čínského filosofa (2008). Připravil M. Kratochvíl. Jaká to byla Čína, do které se v zimě, dvacátého dne krysy, desátého měsíce desátého roku panování krále Linga z rodu Čou, tedy asi 27. srpna roku 551 před Kristem, narodil protagonista našeho seriálu Kung-fu-c‘, ve světě známý pod zlatinizovaným jménem Konfucius? Bylo to přibližně v době, kdy v Indii působil Buddha, v Řecku se narodil Sókratés, v době vlády krále Nabuchodonozora, za života Lao-c‘ a Zoroastera. Někteří badatelé nazývají toto období osovou dobou lidských dějin.
Vysílání: 25.1., 15.15 hod., ČT2, Bohové a proroci (4/15)
Opakování: 27.1., ČT2., 29.1., ČT2

Cesty víry: Tajemství věčného života
P. Josef Mixa je veřejnosti znám především jako sekretář kardinála Tomáška a iniciátor aktivit katolického disentu. Režie Jan Brichcín (Premiéra). Nejdéle aktivně sloužícímu římskokatolickému faráři v Česku Mons. Josefu Mixovi je 92 let. Přes svůj vysoký věk je neuvěřitelně čilý. Jeho svěží mladistvý přístup k životu by mu mohli závidět mnozí třicátníci. Byl sekretářem kardinála Tomáška. V sedmdesátých letech se díky němu při kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech vytvořilo živé společenství, které navštěvovali aktivisté "podzemní" církve a disidenti. Pater Mixa byl proto odsunut z Prahy do západních Čech, kde žije a slouží dodnes. Během svého života ovlivnil několik generací lidí.
Vysílání: 28.1., 13.55 hod., ČT2
Opakování: 29.1., ČT2., 03.2., ČT2

Kdo opravdu objevil Ameriku? (2/2)
Dávno před Kolumbem přišli do Nového světa jiní... Americký dokument. Svatý Brendan byl prototypem námořníka. Byl nejuznávanějším "Mořeplavcem" své doby. Brendan se narodil v roce 484 v irském hrabství Kerry a ve věku osmadvaceti let byl vysvěcen na kněze. Říká se, že trávil čas plavbami po severním Atlantiku a šířil křesťanství. Podle legendy se dostal do Grónska dřív než Norové. Když svatý Brendan údajně objevil Ameriku, hledal tam "Terra Repremissionis Sanctorum" neboli zemi přislíbenou svatým. Tušil, že někde na západě existuje nový svět, a proto se nakonec odhodlal přeplout Atlantik až k americkým břehům. Vyprávění o pouti svatého Brendana je popsáno v textu nazvaném "Navigacio". Zaznamenává detaily jeho cesty, kterou podnikl do země bohaté na ovoce, zvěř a rostliny, jaké nikdy předtím nespatřil. Zažil neuvěřitelná dobrodružství, která však zpochybňují věrohodnost celého vyprávění. Brendan a ostatní mniši přistáli na zádech obrovské ryby a dokonce se pokusili na jejím hřbetě rozdělat oheň, což samozřejmě spící zvíře probudilo... Většina vědců považuje Navigacio za legendu, podobnou báji o cestě velšského prince Medoka. Avšak popisy podrobností – jako například ovcí nalezených na ostrovech Ferou a sopek na Islandu – některé historiky přesvědčily, že Brendan se dostal do Ameriky přes severní Atlantik.
Vysílání: 28.1., 17.15 hod., ČT2
Opakování: 31.1., ČT2., 01.2., ČT2

Křesťanský magazín
Jak se liší pastorační činnost diecézních kněží a řeholníků? Projevuje se řeholní spiritualita ve vedení farností? Zjišťoval Bedřich Jetelina (Premiéra). Mužské řehole po roce 1989 obnovily svůj klášterní provoz. Nezřídka se řeholní kněží zapojili také v pastoraci. Jak funguje spolupráce mezi diecézí a řeholníky? A liší se v něčem způsoby pastorační práce?
Vysílání: 28.1., 13.00 hod., ČT2
Opakování: 30.1., ČT2., 01.2., ČT2

Znamení krve
Tradiční zvyky a obětní obřady Arménské apoštolské církve zachytil v roce 1968 na kameru dokumentarista Jan Špáta. Přestože byla Arménie v šedesátých letech součástí Sovětského svazu, i přes všechny důsledky, které tato podřízenost nesla, zůstávala fascinující zemí s živou tradiční a církevní kulturou. Jedinečnost země odříznuté vysoko v Kavkazu od všudypřítomného budování šťastných zítřků na troskách překonaných forem života přitahovala i Jana Špátu. Vypravil se tedy na východ zachytit přetrvávající zvyky a životy místních stále hluboko prodchnuté vírou a církevními obřady. Na kameru působivě zachytil obřad obětování berana, který symbolizoval dar Bohu za vyléčenou dívku, na jejímž čele se následně objeví znamení z čerstvé krve. Zamířil i do útrob starobylého chrámu Arménské apoštolské církve, kde zprostředkoval průběh vysvěcování nových episkopů.
Vysílání: 26.1., 03.15 hod., ČT2

15.1.2018 13:01:59 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 04 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Pan Biedermann a Žháři (Divadlo DISK)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Prorok Mohamed a ženy

Prorok Mohamed a ženy

Prorok Mohamed a ženy
Proč jsou oběťmi radikalizace islámu ženy, když korán hlásá rovnost mužů a žen před B ...celý článek


Uchem jehly s Petrem Rudolfem Manouškem

Uchem jehly
Setkání evangelického faráře Pavla Klineckého se zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem. Režie J. S ...celý článek


Křesťanské tipy

Ke slávě a chvále

Ke slávě a chvále
Dokument o vzniku unikátního Arcidiecézního muzea v Olomouci a jeho působivých uměleckých ...celý článek


Hádanky domů života

Hádanky domů života: Židovská paměť objevená v sutinách

Hádanky domů života: Židovská paměť objevená v sutinách
Osudy poničených a znovuvzkříšených židovských hřbi ...celý článekČasopis 04 - sekce

HUDBA

Rolling Stones: Olé Olé Olé

Rolling Stones: Olé Olé Olé

Rolling Stones: Olé Olé Olé
Britský dokument z turné napříč Jižní Amerikou a z Havany v roce 2015. V řadě z celý článek

další články...