zvláštní poděkování
Volný.cz

Hudební rozhledy 09/20

Lukáš Vasilek

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru a Vokálního ansámblu Martinů Voices Lukáš Vasilek oslavil 13. února 2020 své 40. narozeniny. Přes své umělecké mládí patří bezesporu k nejvýznamnějším současným světovým sbormistrovským osobnostem. Lukáš Vasilek je absolventem oboru dirigování na Akademii múzických umění v Praze a oboru hudební vědy na Filozofické fakultě UK. Jako sbormistr působil nejprve u Foerstrova komorního pěveckého sdružení a poté jako druhý sbormistr Národního divadla v Praze. V roce 2007, tedy již ve svých 27 letech, se ujal funkce hlavního sbormistra Pražského filharmonického sboru. Těžiště jeho umělecké práce s tímto tělesem spočívá v nastudování a provádění repertoáru „a cappella“, stejně jako v přípravě sboru k účinkování ve velkých kantátových, oratorních a operních projektech. Lukáš Vasilek vede PFS při většině domácích i zahraničních aktivit a spolupracuje se světově uznávanými dirigenty i orchestr…

Stalo se neuvěřitelné, ale 34. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov – mimochodem nejstarší události toho druhu v tomto městě vůbec – se na rozdíl od drtivé většiny festivalů a podobných akcí, které kvůli panující pandemii musely být časově často radikálně posunuty nebo vůbec zrušeny, konal v konstantním termínu na přelomu června a července. Netřeba zdůrazňovat, že přípravy probíhaly v tíživých podmínkách a ani o riskantní kroky při tom nebyla nouze. Díky prozíravosti, odvážné rozvaze a elánu ředitelky festivalu Hany Pelzové se vše zdařilo a řada žánrově i obsahově tento rok obzvláště pestrých koncertů vyplňujících týdenní festivalové dění mohla v obvyklý čas na kraji léta začít obligátním nedělním quasi promenádním koncertem novodobě rekonstruovaného Jazzbandu schwarzenberské gardy, situovaným již druhým rokem na první zámecké nádvoří v podobě nedělního podvečerního soirée, jemuž již tradičně přísluší role festivalového preludia…

Při vyslovení jména Herbert von Karajan si milovník hudby vybaví mága, který mu vsugerovává ideálně sladěnou, lahodně proteplenou zvukovou představu, mága, jemuž na to, aby nás přivedl do extáze, postačí třeba pouhý krátký hudební úsek, například skvěle provedený žesťový chorus ze 4. věty Brahmsovy 1. symfonie. A to hovoříme pouze o jediném, byť veledůležitém detailu celkového obrazu této legendární osobnosti, která svým charismatem a energií okouzlila tři generace posluchačů a jejíž kouzlo nás díky zvukovým záznamům dodnes přivádí k vytržení. To, že při svých přesunech Karajan pilotoval vlastní tryskové letadlo, že miloval rychlá auta a riskantní jízdu na lyžích, bylo pro něj, jak říkal, prostředkem k „vyhledávání přírody ve všech jejích proměnách, ke sledování jejího rytmu a vyjádřením touhy po souznění s ní.“ Když se hudebníkům nedařilo a napětí houstlo, říkal: „Proč se bojíte, jako byste měli mindrák? Vždyť jste dokonalí, nikdo není lepší.“…

Charismatický, noblesní a obdařený hlubinnou hudebností bez afektovaného filozofování, takový zůstal v naší paměti
dirigent Václav Neumann, od jehož narození uplyne teď v září plných sto let. Je škoda, že u nás o něm existuje kromě dílčích knižních kapitol, různých studií a kritických postřehů pouze jedna velmi cenná, pro tuto studii podnětná, i když stručná a neúplná monografie od Viléma Pospíšila. Už samotná Mistrova umělecká dráha, zprvu nenápadná a později prolnutá překvapivými zvraty, je v mnohém výjimečná. Léta, v nichž např. plnil poslání šéfdirigenta České filharmonie, by se dala nazvat érou stabilizace a úspěšného navazování na nejtypičtější rysy, které byly spjaty s tradicí tohoto orchestru. Mezi ním a hráči panovala nejen vzájemná důvěra, nýbrž i oboustranná přitažlivost. Dalo by se říci, že šéfdirigent byl na svůj orchestr pyšný. „Řekl bych“, nechal se jednou slyšet, „že opravdu světových orchestrů je asi tak do deseti, …nemohu vynechat Českou filharmonii.“…

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09/20

7.9.2020 17:09:11 Redakce | rubrika - Z médií